Rodinné korene :: Family roots

 Translate :: HOME PAGE (Marcinek.sk)


Na tejto stránke:
1. Narodení v 19. storočí
2. Narodení 1900-1920:
Marcinek & Baran
Jančošek & Petruš
3. Z "histórie súčasnosti":
Marcinek & Jančošek
4. Ukážka dokumentov

...venované spomienke na tých, ktorých sme poznali, ale aj tých, ktorých tváre ostanú pre nás navždy neznáme...

Na tomto mieste bude pamätník našej rodinnej histórie - spomienka na našich pra(...)rodičov a ich blízkych. Každý predok, o ktorom vieme, tu bude mať svoje trvalé miesto so všetkým, čo k nemu patrí a čo o ňom vieme - meno, životné dátumy, fotky, dokumenty, príbehy... Množstvo údajov je už zozbieraných, no dať ich všetky do podoby publikovateľnej na internete bude vyžadovať ešte nemálo práce. Venujem ju spomienke a pamiatke na tých, ktorých sme mali radi, ale aj tých, ktorých tváre nikdy nespoznáme...


                                                                                                               T.

Nateraz tu bude umiestnený výber z cenných rodinných fotiek bez mien, dátumov, príbehov. Spoznajte tváre tých, ktorých časť v sebe nosíme a odovzdávame do budúcnosti. Ak viete o ďalších historických cennostiach, napíšte mi.
Narodení v 19. storočí 

Marcinek & Baran

nahor

Jančošek & Petruš

nahor

 

Marcinek & Jančošek - z "histórie súčasnosti"

nahor

Ukážka z listín a dokumentov

nahor

z pasu

z vojenskej knižky

výplatný list

sobášny list


HOME PAGE (Marcinek.sk)