Stred úsečky 6 - Trojuholník určený stranou a ťažiskom

Nájdite stred úsečky AB. K dispozícii sú nastroje priamka (pravítko) a nástroj, ktorý po zadaní úsečky XY a bodu Z zostrojí trojuholník so stranou XY a ťažiskom Z . Po správnom vyriešení úlohy sa zobrazí okno Dobrá práca! (Well Done!)

Posun papiera  Pravý klik a ťahanie plochy
Zoom IN +    Zoom OUT
alebo Ctrl a koliesko myši
Späť 1 krok  Šípka späť na paneli nástrojov
Začať odznova
Tlačidlo browsera Obnoviť
Presun objektu Pravý klik a ťahanie