Stred úsečky 1 - Sklápacie kružidlo

Nájdite stred úsečky AB. K dispozícii je nastroj na rysovanie priamky (pravítko) a kružnice danej stredom a bodom na nej (sklápacie kružidlo). Po správnom vyriešení úlohy sa zobrazí okno Dobrá práca! (Well Done!)

Posun papiera  Pravý klik a ťahanie plochy
Zoom IN +    Zoom OUT
alebo Ctrl a koliesko myši
Späť 1 krok  Šípka späť na paneli nástrojov
Začať odznova
Tlačidlo browsera Obnoviť
Presun objektu Pravý klik a ťahanie