Java Applet Assignments


>> So You Think You Can Find the Midpoint

>> Je ľahké nájsť stred úsečky? (Slovak version)

>> Miscellaneous Java Assignments / Rôzne zadania v Java