Rovnobežník

Zostrojte rovnobežník ABCD (BD a AC sú uhlopriečky).