Stred úsečky

Pomocou dostupných nástrojov skonštruujte stred úsečky AB. Po vyriešení úlohy sa zobrazí okno potvrdzdujúce úspešné vyriešenie.