Simple Constructions and Explorations in Java / Jednoduché konštrukcie v Jave

All Java applets were created using the open-source software C.a.R. by Rene Grothmann.
Všetky Java applety boli vytvorené v open-source programe Reneho Grothmanna C.a.R.

Dynamic Geometry Tutorial
English   Slovensky
Elementary Constructions

Polygons

Circles

Pythagorean Theorem

Základné konštrukcie

Mnohouholníky

 • Rovnobežník (dané 3 body)
 • Štvorec (daná strana)
 • Štvorec (daná uhlopriečka)
 • Pravidelný šesťuholník (daná strana)
 • Pravidelný šesťuholník (daná uhlopr.)
 • Trojuholník z troch strán
 • Trojuholník (2 strany a výška)
 • Trojuholník (2 strany a ťažnica)
 • Trojuholník (2 uhly a strana)
 • Trojuholník (2 strany a zovretý uhol)
 • Trojuholník (ťažnica a výška)

Kružnice

 • Nájdenie stredu kružnice
 • Opísaná kružnica (trojuholníku)
 • Vpísaná kružnica (trojuholníku)
 • Dotyčnica v bode kružnice
 • Dotyčnica cez bod mimo kružnice
 • Spoločné dotyčnice dvoch kružníc

Pytagorova veta

 • Pytagorova veta so štvorcami
 • Pytagorova veta s rovnostr. trojuholníkmi
 • Pytagorova veta s hviezdami

Tibor Marcinek