Rovnostranný trojuholník

Pomocou dostupných nástrojov skonštruujte rovnostranný trojuholník so stranou AB. Po vyriešení úlohy sa zobrazí okno potvrdzdujúce úspešné vyriešenie.