Os uhla

Pomocou dostupných nástrojov skonštruujte os uhla AVB. Po vyriešení úlohy sa zobrazí okno potvrdzdujúce úspešné vyriešenie.

Poznámka: Oblúčik na obrázku slúži iba na vyznačenie uhla a nedá sa využiť pri konštrukcii!